Ann Orrsten

F.d. Undervisningsråd hos Skolinspektionen och konsult inom skoljuridik

Ann Orrsten tog sin jur kand från Lunds universitet 1996 och studerade därefter juridik vid University of California, Berkeley under ett år. Därefter följde notarietjänstgöring på Förvaltningsrätten i Stockholm under två år, Skolväsendets överklagandenämnd och enheten för tillsyn på Skolverket. Ann har även arbetat med tillsynsfrågor och anmälningsärenden på Skolinspektionen och nu senast arbetade hon skolkonsult hos JP Infonet med rådgivning och uppdrag åt såväl kommunala som fristående skolor, parallellt med en hel del föreläsningar hos olika huvudmän. Totalt har Ann Orrsten arbetat med skoljuridik under 15 års tid.

Författare i följande tjänster