Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vi visar JP Rättsfallsnet och JP ITnet på VQ s konferens VQ Knowledge and Strategy Forum

Under förra veckan var det dags för det årligt återkommande VQ Knowledge and Strategy Forum. JP Infonet var på plats som utställare under dagarna och visade bland annat upp tjänsten JP Rättsfallsnet, som ger en komplett bevakning av Sveriges alla domar samt produktnyheten JP ITnet, som innehåller domar inom det it-rättsliga området. Cirka 200 jurister hade samlats på Berns för att ta del av intressanta talare och spännande möten. Fokus för årets forum var att belysa förändringarna på advokatmarknaden och de nya roller detta innebär för juristerna, med särskilt fokus på bolagsjuristernas utmaningar.

Anette Magnusson, SCCs generalsekreterare, konstaterade i sitt inledningstal att det inte är vad vi i juristbranschen gör som skiljer oss åt längre utan hur vi gör det. Egenskaper och förmågor som efterfrågas i allt högre grad på den nya marknaden för juridiska tjänster är hastighet, kunskap och ledarskap. Frågan vi behöver ställa oss är om är om vi är tillräckligt kreativa? Det enkla svaret är helt enkelt att det måste vi vara, för att möta den nya marknadens krav.

Årets huvudtalare var Susanne Hacket, tidigare ordförande för den amerikanska bolagsjuristföreningen och mycket omtalad för de innovativa lösningar hon tagit fram.  Hon menar att juristbranschen står inför en stor förändring.

- Affärsmässighet, förståelse för finansiella samband och affärsutveckling är nu på insteg i den juridiska världen. Allt fler internationella juridiska tjänsteföretag går från den traditionella byråstrukturen mot bolagisering, enligt Susanne Hackett.

Dagen andra talare är Charles Christian, en av världens mest inflytelserika legal tech-kommentarorer som har bevakat utvecklingen av teknik och online-tjänster inom juristsektorn i över 30 år.

- Det handlar om att anpassa sig och göra det man är bäst, marknaden reagerar med ängslighet och försöker göra allt vilket i sin tur leder till trovärdighetsproblem. Branding kommer att avgöra vem som lyckas, konkluderar han.

Eric Hunter, amerikansk jurist som gjort sig känd för sitt sätt att använda Googles socialmedia-lösningar på sin byrå menade att det som kan framstå som integritetskränkande för en privatperson, kan utgöra själva affärsnyttan för en klient.  Tekniken kan leda till en ny affärsmodell om man så vill.

Publicerad 22 nov 2012