Logga in

Glömt ditt lösenord?

JP Infonet satsar stort på digitaliserade lagkommentarer

JP Infonet lanserar nu en rad nya lagkommentarer med alla de fördelar det digitala formatet har att erbjuda; tillgänglighet, sökbarhet och ständig aktualitet. Förutom de informativa lagkommentarerna får användaren också tillgång till ett generöst utbud av relaterat material, såsom förarbeten, praxis och angränsande lagstiftning – bara ett länkklick bort.

JP Kommentarer förklarar och utvecklar lagtext för jurister, myndighetshandläggare, och andra aktörer som kräver ett modernt och kvalitativt arbetsverktyg i sin yrkesutövning. Lagkommentarerna, som tydliggör rättsläget och ökar förståelsen för lagen i dess praktiska mening, utgör ett värdefullt stöd vid beslutsfattande. Kommentarerna är framtagna av framstående jurister inom respektive rättsområde.

 – Författarnas erfarenhet och våra egna juristers specialkompetens vad gäller förmedlande av juridisk information är en oslagbar kombination, säger Jörgen Palmberg, vd för JP Infonet. Detta skapar en produkt som håller hög kvalitet och samtidigt sätter användarvänligheten i fokus.

Förutom de vägledande kommentarstexterna innehåller JP Kommentarer stora mängder material av relevans i sammanhanget – förarbeten, praxis, vägledande dokument, rapporter, angränsande lagstiftning, sammanfattningar och referat. I flertalet av tjänsterna finns även klargörande och djupgående analyser som på ett unikt sätt ger kunden de bästa förutsättningarna att förstå rättsområdet. Allt material är sökbart med Googles sökmotor och finns också länkat från varje berörd pargraf på ett lättillgängligt sätt.

JP Kommentarer finns idag bland annat inom områdena socialrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, och skolrätt. Ytterligare lagkommentarer är under framtagande och lanseras fortlöpande.

Publicerad 17 feb 2014