Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hovrättsrådet och byråchefen som delar med sig av sin samlade kunskap

Lars Clevesköld har varit byråchef hos Justitieombudsmannen (JO) under större delen av 1990-talet, främst inom tillsynsområdena för kommunala frågor, såsom socialverksamhet, skolverksamhet och miljöverksamhet. Som hovrättsdomare har han även arbetat med exempelvis brottmål och familjemål av olika slag. Idag skriver Lars böcker inom ett flertal rättsområden och analyser för JP Infonet.


Intervju med Lars Clevesköld, tidigare byråchef hos JO samt domare i hovrätten

     - Vad jag skriver om nu är främst sådant som angår just socialtjänsten och skolan, men också om annat som är mer övergripande, till exempel frågor om sekretess och allmänna handlingar, berättar Lars.

Lars har skrivit i många olika sammanhang om socialtjänstens och skolväsendets rättsligt formella sidor, men berättar att han själv inte har fackkunskaper om exempelvis social metodik eller pedagogik.

     - Det verkliga innehållet i verksamheterna ger jag mig alltså inte på att kommentera, sådant får jag självklart överlåta åt dem som är fackkunniga, säger han.

Behovet av tydlig och begriplig vägledning kommer däremot alltid att finnas när det gäller formella krav på olika verksamheter inom stat och kommun.

     - Jag har stor respekt för dem som är verksamma inom till exempel kommunernas socialtjänst liksom i skolans värld. De måste ha klienternas och elevernas intresse för ögonen och då är det svårt att alltid vara uppdaterad på ren formalia, menar Lars. Från min verksamhet hos JO vet jag hur lätt formfel uppkommer. Vid en granskning i efterhand går det att kritisera formfel som uppkommer i lägen där du måste agera snabbt.

Bland JP Infonets kunder är Lars en uppskattad författare av analyser i bland annat informationstjänsterna JP Socialnet, JP Skolnet, JP Familjenet och JP Sjukvårdsnet. Han anser att JP Infornet är en bra kunskapskälla. 

     - Informationstjänsterna tar upp aktuella fall vilket är bra för utvecklingen framåt. Att fallen också bevaras på ett sätt som gör att man i efterhand kan finna lösningar på olika frågor som kommer upp är också viktigt, avslutar Lars. 

Publicerad 23 feb 2017