Logga in

Glömt ditt lösenord?

Att hålla sig à jour med lagstiftningen är helt nödvändigt

Lennart Engström är Planeringssekreterare på Högsby kommun och kontaktperson för JP Infonets kommunlicens. Med hjälp av omvärldsbevakning kan de hålla sig uppdaterade på nya domstolsbeslut och andra viktigt nyheter.

Högsby är en kommun i Kalmar län vars landskap domineras av vackra skogsområden, men också sjöar och odlad mark. Centralorten är Högsby där ca en femtedel av kommunens knappt 6000 invånare bor. Kommunen erbjuder barnomsorg, utbildning upp till gymnasiet och äldreomsorg, de planerar bostadsområden, hanterar vattendistribution och avloppsrening, sköter om vägar och bidrar till fritidsverksamhet.

Lennart Engström arbetar bland annat som Planeringssekreterare och berättar att det är ett samlingsnamn för många uppgifter som han ansvarar för.

     - Jag utför olika uppdrag åt socialförvaltningen. Det kan vara att förbereda och sammanställa information till våra politiker, arbeta med utredningar och vara kontaktperson för IT-relaterade frågor, säger Lennart.

Lennart är även ansvarig för den kommunala sjukvården och den kunskapen tar han även med sig in i sin roll som Planeringssekreterare där bland annat länssamverkan för e-hälsa är en viktig fråga.

Högsby kommun har en kommunlicens med JP Infonets informationstjänster. Det innebär att alla på kommunen har tillgång till tjänster som exempelvis JP Socialnet, JP Skolnet, JP Miljönet, JP Samhällsbyggnadsnet, JP Arbetsrättsnet och JP Upphandlingsnet. Varje användare väljer dock vilka system som bäst är anpassade för just deras arbetsuppgifter. Lennart berättar att de mest aktiva användarna på deras kommun är de som arbetar inom individ och familjeomrorg samt biståndshandläggarna, även om handläggare inom exempelvis miljö, bygg och andra områden också har stor nytta av tjänsterna.

     - Vi använder tjänsterna för att hålla koll på lagstiftning och få en omvärldsbevakning som håller oss uppdaterade på nya domstolsbeslut och andra viktigt nyheter, berättar Lennart. Att hålla sig à jour med lagstiftningen är helt nödvändigt. Vi uppskattar att vi får den informationen som vi efterfrågar och som vi behöver för vårt dagliga arbete, fortsätter han.

Nyhetsbreven är också uppskattade. Det är Lennart som administrerar och lägger till nya användare, så att alla på kommunen ska få breven. 

     - Personligen tycker jag att de är väldigt bra. Breven är både informativa och pedagogiska och det är lätt att hitta det som berör mig, säger han.  

Lennart är kontaktperson och ser även till så att alla medarbetare på kommunen har tillgång till de tjänster som är aktuella för dem.

     - Vi har ju en ständig kontakt med er, säger han. Genom nyhetsbreven, men även andra utskick med information om exempelvis JP Infonets utbildningar.

Att få veta vad som händer på företaget; nyheter men också erbjudanden inom andra områden uppskattar Lennart. 

     - Det är bra att få veta mer om allt annat ni erbjuder också, avslutar han.

 

 

 

 

Publicerad 23 feb 2017