Lagkommentaren riktar sig till dig som behöver tillämpa regelverket i ditt dagliga arbete, främst inom socialtjänsten.

Socialtjänstlagen (2001:453) utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Lagen är en ramlag som anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Utifrån det ges varje kommun möjligheter att utforma sin socialtjänst efter skiftande behov.

Lagkommentaren riktar sig till dig som behöver tillämpa regelverket i ditt dagliga arbete, främst inom socialtjänsten. Naturligtvis kan kommentarerna även användas av jurister och andra som vill ha stöd i att tolka och förstå lagens bestämmelser samt vid till exempel  socionomutbildningar.

För dig som arbetar med frågor inom socialrätten finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.