Lagkommentaren ger kvalificerad vägledning för dig som behöver tillvarata barns rättigheter när en vårdnadshavare, eller någon som står vårdnadshavaren nära, misstänks för brott mot barnet.

Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn syftar till att stärka möjligheterna att tillvarata barns rättigheter när en vårdnadshavare, eller någon som står vårdnadshavaren nära, misstänks för brott mot barnet.

För att möjliggöra att förhör eller eventuell rättsmedicinsk undersökning med barnet ska kunna genomföras utan att närstående eller vårdnadshavare påverkar barnet kan tingsrätten, på åklagarens begäran, provisoriskt utse en särskild företrädare.

Lagkommentaren speglar alltid gällande rätt och utgör med sin bredd, detaljrikedom och aktualitet ett arbetsverktyg i framkant. Förutom de informativa lagkommentarerna innehåller tjänsten också relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning – enkelt nåbart via länkar eller sökbart.

För dig som arbetar med frågor inom socialrätten eller behöver förhålla dig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.