JP Kommentarer Personuppgifter inom socialtjänsten erbjuder ett värdefullt stöd för dig som tillämpar regelverket i ditt arbete.

I socialtjänstens kontakt med klienter uppstår ofta situationer som innebär att personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Socialnämnden är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos nämnden och inom socialförvaltningens olika verksamhetsområden. Behandling av personuppgifter sker bland annat enligt personuppgiftslagen och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

JP Kommentarer Personuppgifter inom socialtjänsten erbjuder ett värdefullt stöd för dig som arbetar inom socialrätten och tillämpar regelverket i ditt arbete. Lagkommentaren utvecklar lagtexten, förklarar centrala begrepp och klargör förhållandet till angränsande lagstiftning, såsom personuppgiftslagen och socialtjänstlagen.