JP Kommentarer LVU är ett kvalificerat stöd i arbetet med frågor som rör tvångsvård av unga.

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga under 21 år. Lagen reglerar tvångsomhändertagande när nödvändig hjälp och stöd inte kan ges med samtycke från den unge och föräldrarna. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna socialt nedbrytande beteende.

Lagkommentaren riktar sig till dig som arbetar med frågor om barn och unga inom socialtjänsten, vid domstol eller som annars kommer i kontakt med rättsområdet.

Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis. Kommentarerna uppdateras löpande och speglar alltid gällande rätt.

För dig som också behöver förhålla dig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.