Tjänsten utvecklar och förklarar lagen för alla som ska tillämpa regelverket i sitt arbete.

Den 1 juli 2011 började den nya skollagen (2010:800) att tillämpas. 

Syftet med JP Kommentarer Skollagen är att utveckla och förklara lagen för alla som ska tillämpa regelverket i sitt dagliga arbete – oavsett om det är som rektor, lärare, som ansvarig på kommunen eller på annan huvudmannanivå. Naturligtvis kan kommentarerna med fördel också användas under lärar- och rektorsutbildningar samt av jurister och andra som vill ha stöd i att tolka och förstå skollagens bestämmelser.

För dig som arbetar med frågor inom skoljuridiken finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.