Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.

En punktskatt är en extra indirekt skatt som lagts till på enskilda varor eller varugrupper. Punktskatterna kan till exempel användas för att öka statens inkomster eller styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning. Exempel på detta är skatten på alkohol, energi och tobak. Dessa tre skatter är också våra äldsta punktskatter. 

EU har bestämmelser för punktskatt på vissa varor så som energi, alkoholdrycker och tobak. I bestämmelserna anges en viss lägsta nivå men de länder som önskar får införa högre punktskatter och skatter på andra varor. Skatterna får dock inte användas för att diskriminera varor från andra EU-länder.

JP Rättsfallsnet–Punktskatt ger dig till tillgång till all praxis som har betydelse för dig och ditt arbete. Tjänsten passar dig som arbetar med skatterätt och antingen är särskilt inriktad mot punktskatteområdet eller berörs av det. 

Tjänsten bevakar samtliga nya rättsfall från EU-domstolen, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Skatterättsnämnden. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, förvaltningsrätterna, EU-domstolen och Skatterättsnämnden.