Informationstjänsten som vänder sig till dig som arbetar med olika typer av räddningsfrågor.

JP Räddningsnet vänder sig till dig som arbetar med samordningsfrågor, beredskapsfrågor, tillsyn av verksamheter och anläggningar eller andra räddningsfrågor i kommunal verksamhet. Den passar också för dig som jobbar på annan myndighet eller inom näringslivet.

Här hittar du material om bland annat statlig och kommunal räddningstjänst, brandtillsyn, kärnteknik, miljöskydd och luftfart.

Vi följer vad som händer hos relevanta myndigheter. Naturligtvis håller vi även koll på regering och riksdag. 

I tjänsten hittar du domar från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna samt beslut från Justitieombudsmannen.

Här finns även författningar och förarbeten samt relevanta myndighetsföreskrifter och rapporter från bland annat Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Transportstyrelsen.

Du hittar det du söker med hjälp av tjänstens mycket kraftfulla sökfunktion. Du kan skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.