I Analyser hittar du alla våra analyser indelade i ämnesområde. Se vad som ingår i varje analysämne genom menyn till vänster.

Analyserna vänder sig till dig som möter straffrätten som praktiserande jurist. Avsikten är att analyserna publiceras så snart som möjligt efter att till exempel det vägledande rättsfallet meddelats. Analyserna publiceras också som kommentarer vid de lagrum som analyserna hänvisar till.