Köp analyser i JP Juridiskt bibliotek

Nedan fyller du i vilket ämnesområde med analyser du önskar samt vem som ska ha tillgång till abonnemanget. Du kan lägga till flera produkter om du önskar köpa flera ämnen.

För att köpa våra tjänster krävs att du har ett organisationsnummer. Våra abonnemang gäller ett år från beställningen och kommer därefter automatiskt att förlängas med ett år i taget. Önskar du säga upp ditt abonnemang görs det skriftligen minst en månad före avtalstidens utgång. Tillkommer det analyser inom ämnesområdet kan priset komma att justeras nästa abonnemangsperiod. Våra allmänna villkor hittar du här.

Produkt:
Abonnemangsinformation: