Med JP Rättsfallsnet–PuL får du tillgång till alla domar på området. Genom tjänsten får du som arbetar med personuppgiftsfrågor stöd och vägledning i ditt arbete.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–PuL samtliga domar som avgjorts med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–PuL bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna

Personuppgiftslagen bygger på EU:s dataskyddsdirektiv. Lagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det kan exempelvis handla om insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning. Med JP Rättsfallsnet–PuL får du tillgång till en komplett bevakning och samling av domar som avgjorts med stöd av lagen.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.