JP Kommentarer–Viteslagen är ett kvalificerat stöd i tillämpningen av reglerna kring vitesinstitutet, från handläggning till utdömande.

Med hjälp av vite kan kommuner, statliga myndigheter och länsstyrelser driva igenom vissa handlingar och förmå olika aktörer att fullgöra sina skyldigheter. Förfarandet är särskilt reglerat genom ett antal lagar, men de generella och centrala bestämmelserna finns framför allt i lagen (1985:206) om viten.

JP Kommentarer–Viteslagen underlättar förståelsen för de generella bestämmelsernas koppling till speciallagstiftningen. Genom tjänsten får du vidare tillgång till vägledande domar inom området. Det användarvänliga formatet gör att kommentaren passar såväl kommunhandläggaren som domstolsjuristen. Naturligtvis kan kommentaren även användas av andra jurister och verksamma som vill ha stöd i att tolka och förstå viteslagens bestämmelser.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.