Lagkommentaren för dig som arbetar med säkerhetsskyddsområdet.

jp_kommentarer_sakerhetsskyddslagen.jpg

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för alla verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett internationellt avtal om säkerhetsskydd som Sverige åtagit sig att följa. Lagen träder i kraft 1 april 2019 och tar bland annat upp frågor om skyddsvärda verksamheterna i samhället och skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

JP Kommentarer Säkerhetsskyddslagen vänder sig i första hand till dig som kommer i kontakt med rättsområdet och frågor om skyddsvärda verksamheterna.

Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och uppdateras regelbundet.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.