Tjänsten är ett värdefullt stöd för dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor.

Den nya kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018.

Kommunallagen är den centrala lagen när det gäller kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden. I lagen finns bland annat bestämmelser om den allmänna kompetensen, folkomröstning och förstärkt folkinitiativ.

JP Kommentarer Kommunallagen utgör ett värdefullt stöd för dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor. Förutom de paragrafvisa kommentarerna erbjuder tjänsten tillgång till ett stort utbud av relaterat material såsom förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning.

Lagkommentaren uppdateras löpande och utgör med sin bredd, detaljrikedom och aktualitet ett arbetsverktyg i framkant.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.