JP Kommentarer Färdtjänstlagen erbjuder både en överblick av och värdefull detaljkunskap om regelverket.

Lagen (1997:736) om färdtjänst reglerar kommuners ansvar och skyldighet att ordna resor för den som inte kan resa självständigt med kollektivtrafiken eller som annars har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. I färdtjänstlagen stadgas också vad som gäller för avgifter för sådana resor.

JP Kommentarer Färdtjänstlagen erbjuder både en överblick av och värdefull detaljkunskap om regelverket. Lagkommentaren är baserad på förarbeten och vägledande praxis. 

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.