Lagkommentaren är ett arbetsverktyg för den som behöver ha kännedom om kommuners befogenheter.

Sveriges kommuner styrs av kommunlagen och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Befogenhetslagen, som är en speciallag, har företräde framför kommunallagen. Genom lagen ges kommuner och landsting till exempel utvidgad kompetens att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg, till högskoleverksamhet samt att medfinansiera projekt inom ramen för EU:s strukturfonder och program.

Kommentarerna baseras bland annat på förarbeten och vägledande praxis – allting enkelt nåbart via länkar eller sökbart med vår kraftfulla sökmotor.

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.