Lagkommentaren riktar sig till dig som arbetar med frågor om utlämnande och annan hantering av myndigheters handlingar.

Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Detta är ett uttryck för offentlighetsprincipen som bland annat innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) och kan också beskrivas som att var och en som huvudregel kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut.

I JP Kommentarer Allmänna handlingar behandlas 2 kap. TF på djupet. Genom de utförliga lagkommentarerna och det omfångsrika utbudet av relaterat material, såsom vägledande praxis, förarbeten och angränsande lagstiftning, utgör tjänsten ett ovärderligt stöd för den som arbetar med dessa frågor inom offentlig förvaltning.

Lagkommentaren riktar sig till dig som arbetar med frågor om utlämnande och annan hantering av myndigheters handlingar och som i övrigt kommer i kontakt med rättsområdet.

För dig som också behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.