Lagbevakning med effektiva och användarvänliga laglistor

Bevaka lagändringar och få stöd i tillämpningen med våra laglistor. Alltid med personlig vägledning av jurister.


Hos oss hittar du laglistor inom flera olika rättsområden. Varje laglista utgörs av ett standardpaket med de lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rättsliga dokument som är relevanta inom respektive område. De fungerar som hjälpmedel vid bland annat miljörevisioner, arbete med lagefterlevnad samt för att uppfylla dokumentationskravet enligt exempelvis ISO 14001 eller dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan tryggt välja vilken som passar er eller blanda helt efter verksamhetens behov.

Våra jurister ger dig personlig vägledning

Som kund får du även en kontaktperson med juridisk kompetens som hjälper till att hålla er laglista uppdaterad. Alla lagändringar bevakas och vi meddelar dig vad nya lagändringar innebär. Du får även stöd i tillämpningen och möjlighet att ställa enklare juridiska frågor.

Se alla våra laglistor här nedan.

Vill du ha ett mer skräddarsytt stöd?

 Som komplement till våra laglistor erbjuder vi både kundanpassade lösningar, rådgivning och kompetensutveckling. 

  • Verksamhetsanpassade laglistor. Behöver ni anpassningar utöver basutbudet kan vi hjälpa er med det också. Våra jurister gör en laginventering och anpassar laglistan till just er verksamhet. Vi har kompetens att ta fram laglistor inom alla rättsområden.
  • Bevakning av styrande dokument. Vill du bevaka andra styrande dokument som exempelvis Trafikverkets T-dok eller ECHA kandidatlista för kemikalier? Då kan vi komplettera din laglista med dessa.
  • Internrevision. Vi kan även se över att era ledningssystem fungerar som de ska, att ni har rätt beslutsunderlag och mer därtill genom en internrevision. 
  • Rådgivning. Behöver du hjälp med tillämpningen av ett lagrum, verksamhetsöversyn eller andra juridiska frågor? För dessa tillfällen erbjuder vi juridisk rådgivning. 
  • Kundanpassade utbildningar. Och om ni slutligen är flera inom verksamheten som behöver stärka kompetensen på ett visst område kan vi alltid hitta en bra lösning för er.

Så tycker våra kunder

”Att göra det ”lilla extra” gör skillnad. JP Infonet levererar förutom det som kontrakterats en service som överträffade förväntningarna."

Tommy Norgren, VD - Kraftkonsult i Skandinavien AB

"JP Laglistor hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information."

Caroline Ekblom, Chef för Ekonomi, Kvalitet och HR - AA Logistik

"Vi värdesätter att tjänsten innebär att vi enkelt kan ställa frågor till en jurist."

Emil Svärd, Miljö- och kvalitetssamordnare - Nomor AB