Laglistor

Effektiva och användarvänliga laglistor skräddarsydda efter ditt behov av lagbevakning.

Upptäck våra laglistor som fungerar som hjälpmedel bland annat vid miljörevisioner, för att uppfylla dokumentationskravet enligt exempelvis ISO 14001 eller den nya dataskyddsförordningen GDPR samt arbete med lagefterlevnad. En kundanpassad laglista täcker de rättsområden ni har behov av att bevaka, exempelvis inom miljö, arbetsmiljö och livsmedel eller IT och dataskydd.

Hos oss får ni en skräddarsydd laglista och en egen kontaktperson med juridisk kompetens som hjälper till att hålla er laglista uppdaterad och meddelar er vad nya lagändringar innebär. Ni får även stöd i tillämpningen och möjlighet att ställa enklare juridiska frågor. Behöver ni mer omfattande stöd erbjuder vi även juridisk rådgivning och kundanpassade utbildningar

Så fungerar det:

  1. Vi gör en laginventering och specificerar vilka lagar som berör er verksamhet
  2. En laglista skräddarsys med de författningar som behöver bevakas
  3. Lagändringar bevakas och vi meddelar hur dessa påverkar er verksamhet
  4. Ni kan alltid vända er till våra jurister som ger er stöd vid tillämpningen
  5. Laglistan uppdateras kontinuerligt när er verksamhet utvecklas eller förändras 

Så tycker våra kunder

”Att göra det ”lilla extra” gör skillnad. JP Infonet levererar förutom det som kontrakterats en service som överträffade förväntningarna."

Tommy Norgren, VD - Kraftkonsult i Skandinavien AB

"JP Laglistor hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information."

Caroline Ekblom, Chef för Ekonomi, Kvalitet och HR - AA Logistik

"Vi värdesätter att tjänsten innebär att vi enkelt kan ställa frågor till en jurist."

Emil Svärd, Miljö- och kvalitetssamordnare - Nomor AB