Den här kursen är framtagen för dig som vill få djupgående kunskaper om GDPR, vilka ändringar och anpassningar som behöver göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa. Kursen är indelad i tolv olika avsnitt och passar bra som utbildningsmaterial för dig som arbetar med implementering, på IT-avdelning eller är chef.

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Reglerna är anpassade till den allt mer digitaliserade behandlingen av personuppgifter. Syftet med den nya förordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder. I denna webbkurs får du kunskaper om det nya regelverket och information om vad organisationen måste göra innan den nya förordningen träder i kraft. Letar du efter en mer grundläggande kurs som passar alla medarbetare i organisationen? Se Webbkurs GDPR bas här. 

Kursinnehåll

 • Nuvarande reglering och begrepp
 • Grundläggande principer
 • Laglig grund för behandling
 • Den registrerades rättigheter
 • Överföring till tredje land
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Privacy by design och privacy by default
 • Registerhantering, konsekvensbedömning och förhandssamråd
 • Tillsynsmyndighet och sanktionsavgiften
 • Kompletterande nationella bestämmelser och pågående utredningar
 • Checklista: Vad ska du göra för att uppfylla kraven?

E-learning på dina villkor

Kursen är ca två timmar lång och består av filmavsnitt, länkar och det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut.