Rehabilitering i arbetslivet STOR.png

Som ledare, HR, skyddsombud eller facklig förtroendeman har du ett krav enligt gällande lagstiftning att ha kännedom om och kunna arbeta med arbetsmiljö. Rehabiliteringsansvaret är en viktig del av detta ansvar. Den här interaktiva webbkursen ger dig kunskap om vad det innebär i både teori och praktik.

I den här fördjupningskursen får du bland annat lära dig vilket ansvar arbetsgivare och arbetstagare har i en rehabiliteringsprocess och vilka ersättningar de kan få. Du får också kunskap om vad som ska göras under en rehabiliteringsutredning och exempel på anpassningsåtgärder som kan sättas in. Kursen täcker in såväl fysisk som stressrelaterad psykisk ohälsa, och vi lyfter även frågor om ansvar och rehabilitering vid missbruk.

Kursens föreläsare, Katrin Edström, har lång erfarenhet av arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering. Hon är övertygad om att ökad kompetens inom arbetslivet kan förebygga kommande ohälsa genom att alla involverade får en bättre förståelse och realistiska förväntningar på varandra. Det engagemanget genomsyrar kursen.

Kursen riktar sig till arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och fackliga företrädare i både offentlig och privat sektor.


Kursinnehåll


  • Rehabiliteringsansvaret
  • Ersättning och tidsgränser
  • Alkohol, droger och korttidssjukfrånvaro
  • Rehabiliteringsprocessen
  • Efter rehabiliteringen

E-learning på dina villkor


Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi tittar närmare på hur en rehabilitering kan gå till i praktiken. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg 


I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.