Sexuella trakasserier STOR.png

Sexuella trakasserier på jobbet är en interaktiva webbkurs och den riktar sig till dig som är arbetsgivare, oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Vår arbetsrättsexpert Annika Blekemo ger en omfattande genomgång av vad du som chef kan och bör göra när en anställd blivit utsatt för sexuella trakasserier.

I kursen behandlas även det förebyggande arbetet för att förhindra sexuella trakasserier. Annika Blekemo som håller i kursen är doktorand och undervisar i arbetsrätt vid Stockholms Universitet. Som bonusmaterial ingår även en längre intervju med Annika Blekemo där hon bl.a. berättar om exempel från verkligheten.

Kursinnehåll

  • Diskriminering och diskrimineringsgrund
  • Vad är sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen?
  • Vad kan praktiskt sett utgöra sexuella trakasserier?
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Att förebygga sexuella trakasserier
  • Att förhindra repressalier mot den som anmäler
  • Sexuella trakasserier – ett arbetsmiljöproblem
  • Vilka arbetsrättsliga åtgärder är möjliga?
  • Sammanfattning och checklista

E-learning på dina villkor

Kursen är ca 30 minuter lång. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut.