Här får du som precis blivit chef eller som jobbar inom HR, en praktisk grundkurs i arbetsrätt. Arbetsrätt bas del 2 är en fortsättning på Arbetsrätt bas del 1, men i den här interaktiva webbkursen går vi igenom allt du behöver veta om upphörande av anställning.

Arbetsrätten är ett minst sagt snårigt område, och för att göra rätt krävs både kunskap i och förståelse för de arbetsrättsliga lagarna, kollektivavtalens verkan och de fackliga organisationernas rätt till information och medbestämmande. Med kursen Arbetsrätt bas vill vi ge dig grundläggande kunskap om vad som gäller inför, under och i samband med en avslutande anställning så att du undviker kostsamma misstag och missnöjda medarbetare.

I den andra delen går vi bland annat igenom vad som gäller vid uppsägning på egen begäran, av personliga skäl och vid avskedande. Vi går även igenom hur förhandlingsreglerna ser ut i samband med anställningens upphörande. Det är en praktisk grundkurs för dig som är arbetsgivare, chef eller jobbar inom HR och vill lära dig mer om reglerna på arbetsrättens område. Det spelar ingen roll om du jobbar inom privat eller offentlig sektor.

Del 1 tar sikte på inför och under en anställning. 


Kursinnehåll

  • Arbetstagarens egen uppsägning
  • Uppsägning – arbetsbrist
  • Uppsägning – personliga skäl
  • Avsked
  • Övergång av verksamhet
  • Förhandlingsskyldighet i samband med avslutande av anställning
  • Tvisten

E-learning på dina villkor

Webbkursen är indelad i olika avsnitt och är ungefär två timmar lång. Du gör kursen i ditt eget tempo, när det passar dig. Varje avsnitt innehåller övningar med exempel från verkligheten. Här får du tänka till och välja det alternativ du tror är rätt. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Efter varje avsnitt gör du ett test, där du svarar på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. När du klarat alla avsnitt får du ett kursintyg.