Kurs

Hälso- och sjukvårdens regelverk – en översiktskurs

Hälso- och sjukvårdens regelverk – en översiktskurs

Om kursen

Hälso- och sjukvårdens regelverk är aldrig konstant utan i ständig förändring. Under kursen blandas grundläggande lagstiftning inom området med ny lagstiftning för att skapa en bred förståelse för hälso- och sjukvårdens lagstadgade ansvar, rättigheter och skyldigheter.

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens regelverk behöver ha en grundläggande förståelse för hur vårdens lagstiftning hänger ihop. I denna kurs får du en samlad genomgång av de viktigaste lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården. Syftet med utbildningen är att ge dig som vårdpersonal eller dig som på andra sätt kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens regelverk en gedigen bas att stå på när juridiska frågor uppstår inom vården.

I utbildningen ges en genomgång av regelverket för både privat och offentlig vård. Vi går även igenom likheter och skillnader gällande regelverket. Saker som tas upp i utbildningen är bland annat regleringen av hälso- och sjukvårdens ansvar och skyldigheter, rättigheter, offentlighet och sekretess, patientsäkerhetsarbete och vad som kan hända om något går fel.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som vårdpersonal eller chef inom regional, kommunal eller privat hälso- och sjukvård. Den riktar sig också till dig som på annat sätt kommer i kontakt med hälso- och sjukvård.

Programpunkter

 • Genomgång av hälso- och sjukvårdslagstiftningens struktur
 • Vårdgivarens och vårdpersonalens juridiska ansvar
 • Patientens och dess närståendes rättigheter
 • Patientsäkerhet och kvalitetssäkring
 • Dokumentation och journalföring
 • Inre sekretess – journalåtkomst
 • Tystnadsplikt, offentlighet och sekretess
 • Anmälningsskyldighet
 • Utfärdande av intyg
 • Tillsynsmyndigheter och sanktioner

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd

Kurs: Hälso- och sjukvårdens regelverk – en översiktskurs

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023