Kundrabatt

Kundrabatt

Är du redan kund hos oss får du en rabatt på kursavgiften för vissa utvalda kurser. 

1. Har du gått en kurs hos oss de senaste två åren får du kundrabatt. Varje gång du går en ny kurs förlängs rabattperioden automatiskt två år.
2. Har du någon av våra informationstjänster får du också rabatten. Detsamma gäller om din avdelning har licensavtal med oss som täcker samtliga medarbetare på arbetsplatsen.

Prisuppgifter finns under respektive kurs och du behöver inte ange om du är kund när du anmäler dig på en kurs. Vi ser till att du får rabatt.