Kurs - Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning

I denna utbildning får ni av vår expert i offentlig rätt Natalie Glotz Stade en genomgång av den nya förvaltningslagen mot bakgrund av tidigare lag och nuvarande regelverk. Tillämpningen åskådliggörs med många praktiska exempel från tjänstepersonernas vardag.

Därutöver redogör Natalie för de konkreta krav som både regeringsformen och tryckfrihetsförordningen ställer på en tjänsteperson i det offentliga. Vad innebär legalitetsprincipen? Vad är den praktiska innebörden av likabehandlings-, objektivitets- och saklighetsprincipen? 

Ni kommer bland annat att lära er om förbuden att ge och ta emot mutor, att diskriminera och att inneha förtroendeskadliga bisysslor samt om vikten av att skilja privatpersonen från tjänstepersonen– späckat med exempel från rättspraxis och er vardag. Dessutom behandlas översiktligt vad som är en allmän handling och de mest grundläggande kraven som offentlighetsprincipen ställer på en god förvaltning.

Kursen Ny förvaltningslag samt andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning lämpar sig för alla som är tjänstepersoner i det offentliga, både de som har varit det länge och vill uppdatera sina kunskaper mot bakgrund av ny lagstiftning och de som påbörjar en anställning i det offentliga och som behöver dessa kunskaper för att inte göra fel.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Deltagarcitat från tidigare tillfällen:
"Superbra föreläsare"
"Bra omfattning, intressant"
"Nyttig och givande dag"

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Stadsjurist, Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, social- och familjerätt samt skoljuridik. Hon håller utbildningar för JP Utbildning och skriver för flera av våra informationstjänster.

Programpunkter för utbildningen

  • Regeringsformens legalitetsprincip samt likabehandlings-, objektivitets- och saklighetsprinciperna
  • Förvaltningslagens och kommunallagens jävsbestämmelser och regelverket kring förtroendeskadliga bisysslor
  • Förbudet mot givande och tagande av muta; Privat och tjänst – att kunna hålla isär sina roller
  • Förbudet att diskriminera
  • Nya förvaltningslagen (som ska träda i kraft den 1 juli 2018)– ett ärendes rättssäkra gång från början till slut
  • Slutligen: vad kan hända när det blir fel – sanktioner

Kontakt

Har du frågor om kursen Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000