Kurs

Arkiv- och informationssäkerhet

Arkiv- och informationssäkerhet

Om kursen

Det är värdeskapande och kul att arbeta med informationssäkerhet!

Informationssäkerhetsarbetet utformas av de hot, risker och behov som identifieras i organisationen. Det är det vi har i fokus när vi formar ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Under kursdagen får du en bredare förståelse för informationssäkerhet och hur du tillsammans med andra kan bidra i det systematiska informationsarbetet. Vi kommer att gå igenom regelverk – vad som ska göras och metoder för hur det kan genomföras.

Ett av målen är att inte fastna i teorier utan börja där du är. Därför får du också i mindre grupp dels diskutera säkerhetsåtgärder, dels öva praktiskt med att genomföra informationsklassning och riskanalys.

Efter kursen erbjuder vi ett nätverk där ni kan stötta varandra och utbyta både framgångar och misslyckanden i arbetet med att säkra upp informationshanteringen. Vi anordnar två digitala nätverksträffar, två respektive fyra veckor efter kursdagen. Då får ni möjlighet att ställa de frågor som uppkommit till kursledaren som också finns med oss. Ni väljer sedan själva om ni vill ta vidare det påbörjade nätverket.

För vem passar kursen?

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med informationshantering inom arkiv och registratur. Kursen kräver inga förkunskaper men bygger mycket på eget engagemang. Du som deltagare kommer två veckor före kursen att få en frågeställning att reflektera över innan vi ses.

Programpunkter

 • Vad är informationssäkerhet?
 • Regelverk och standarder
 • Vad är informationssäkerhetskultur?
 • Vad innebär standarderna ISO/IEC 27001 och 27002?
 • Gruppdiskussion säkerhetsåtgärder
 • Ansvar och roller i samarbetet med andra viktiga nyckelpersoner
 • Att arbeta med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) metodstöd
 • Gruppdiskussion informationsklassning
 • Vad innebär ansvarsskyldigheten enligt GDPR?
 • Gruppdiskussion riskanalys
 • Nätverk

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Arkiv- och informationssäkerhet

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023