Kurs

Arkiv- och informationssäkerhet

Arkiv- och informationssäkerhet

Om kursen

Det är värdeskapande och kul att arbeta med informationssäkerhet!

Informationssäkerhetsarbetet utformas av de hot, risker och behov som identifieras i organisationen. Det är det vi har i fokus när vi formar ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med informationshantering inom arkiv och registratur. Kursen kräver inga förkunskaper men bygger mycket på eget engagemang. Du som deltagare kommer två veckor före kursen att få en frågeställning att reflektera över innan vi ses.

Under kursdagen får du en bredare förståelse för informationssäkerhet och hur du tillsammans med andra kan bidra i det systematiska informationsarbetet. Vi kommer att gå igenom regelverk – vad som ska göras och metoder för hur det kan genomföras.

Ett av målen är att inte fastna i teorier utan börja där du är. Därför får du också i mindre grupp dels diskutera säkerhetsåtgärder, dels öva praktiskt med att genomföra informationsklassning och riskanalys.

Efter kursen erbjuder vi ett nätverk där ni kan stötta varandra och utbyta både framgångar och misslyckanden i arbetet med att säkra upp informationshanteringen. Vi anordnar två digitala nätverksträffar, två respektive fyra veckor efter kursdagen. Då får ni möjlighet att ställa de frågor som uppkommit till kursledaren som också finns med oss. Ni väljer sedan själva om ni vill ta vidare det påbörjade nätverket.

Programpunkter

 • Vad är informationssäkerhet?
 • Regelverk och standarder
 • Vad är informationssäkerhetskultur?
 • Vad innebär standarderna ISO/IEC 27001 och 27002?
 • Gruppdiskussion säkerhetsåtgärder
 • Ansvar och roller i samarbetet med andra viktiga nyckelpersoner
 • Att arbeta med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) metodstöd
 • Gruppdiskussion informationsklassning
 • Vad innebär ansvarsskyldigheten enligt GDPR?
 • Gruppdiskussion riskanalys
 • Nätverk

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Anna Kamf

Kursledare

Anna Kamf IT-jurist

Anna Kamf har en jur kand examen och har idag bland annat uppdrag som informationssäkerhetschef, informationssäkerhetsspecialist och internrevisor.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:30 Livesänd Antal platser stacks 5450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arkiv- och informationssäkerhet

Tillfälle: den 27 september 2023 09:00-16:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arkiv- och informationssäkerhet

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:30 Stockholm Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arkiv- och informationssäkerhet

Tillfälle: den 27 september 2023 09:00-16:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arkiv- och informationssäkerhet

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023