Webbsänd kurs - Social omsorg i coronatider

Personlig_assistans_i_coronatider_ny_16x9.jpg

I coronatider ställs handläggare och chefer inom LSS eller SoL inför nya utmaningar. Även de som ska utföra insatserna möter nya svårigheter som man tidigare inte haft anledning att fundera kring.

Ur ett juridiskt perspektiv: vad ska man, kan man och får man göra, utifrån den exceptionella situationen och de nya utmaningarna som corona medför?

JP Infonet har bjudit in juristen Finn Kronsporre för att bringa klarhet i de frågor som han och JP Infonet får utifrån den nya situation som covid-19 skapar.

Välkommen på en nyinsatt, webbsänd tvåtimmarskurs, där både dina och andras frågetecken rätas ut.

Kursen vänder sig till dig som är handläggare eller chef inom LSS eller SoL och som står inför specifika, högaktuella utmaningar i coronatider, såväl för dig som för din personal.

Kursledare

Finn Kronsporre

Jurist

Jurist Finn Kronsporre håller utbildning inom socialrätt. Han har lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS.