WEBBSÄND - Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs

Utbildning_for_administratorer_inom_socialtjansten_16x9.jpgSom assistent, receptionist – eller i annan administrativ roll inom socialtjänsten, arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom bl a socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt och dataskyddslagstiftning.

Som inblandad i flera olika delar av socialtjänstens verksamhet ställs det krav på administratören att arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Vilka uppgifter får man lämna ut och när föreligger sekretess/tystnadsplikt? Vad ska diarieföras och vad ska finnas i personakt? Hur ska man arbeta med och i det digitala? Hur fungerar det kommunala beslutsfattandet och vilka beslut ska tas var?

Under kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten -​ en juridisk grundkurs, görs en genomgång av de regelverk och de nya lagändringar som är viktiga och aktuella i administratörens vardag; allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och GDPR. Vi fördjupar oss i den juridik som reglerar det praktiska arbetet och går igenom bl.a. vad som avses med allmän handling samt hur sekretessreglerade uppgifter måste hanteras, även mot bakgrund av digital behandling.

Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten  -​ en juridisk grundkurs, riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

Webbsänd kurs - så funkar det!

Inför starten av den här webbsända kursen får du ett mejl med en länk. Du klickar på länken och kommer till utbildningen. För att kunna ställa frågor i realtid behöver du ett Youtube- eller Googlekonto. Många av oss har det och då har man omedelbart tillgång till kommentarsfältet och kan ställa frågor och kommentera direkt. Om det inte funkar och du inte vill ha den administrationen finns möjligheten att mejla dina frågor. Mejladressen är fragor@jpinfonet.se. Frågefunktionen i sändningen har en begränsning på 200 tecken, så du som vill ställa en längre fråga skickar ett mejl istället.

Vi kommer att använda interaktiva verktyg som skapar interaktion både med kursledaren och kursdeltagarna.

Välkommen på kurs hos oss på JP Infonet – alldeles som vanligt!

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kursledare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Gustaf von Essen

Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Viktiga lagar och regler som styr socialnämndens arbete.
 • Vad är myndighetsutövning?
 • Handläggningsregler (t.ex. dokumentations-​ och kommunikationsskyldigheten).
 • Krav på beslutets utformning.
 • Skyldighet/möjlighet att ändra ett fattat beslut.
 • Hantering av överklaganden (t ex rättidsprövning).
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
 • Diarieföring och undantag från registreringsskyldigheten.
 • Att hantera en begäran om att få ta del av en allmän handling.
 • Arkivering och gallring.
 • Sekretess inom och mellan myndigheter.
 • Socialnämndens uppgiftsskyldighet.
 • Sekretessbrytande bestämmelser.
 • Sekretess gentemot vårdnadshavare resp. förälder. 
 • GDPR i socialtjänsten.
 • Aktuella lagändringar och praxis.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000