Kurs - Personlig assistans – en grundkurs

Kursen tar sin utgångspunkt i reglerna i LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) om personkretsar m.m. och fortsätter med ansökan om personlig assistans, utredning och bedömning. 

Vi går igenom grundläggande behov och andra behov, föräldraansvar samt kommunicering och beslut m.m. Dessutom behandlas ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och kommun samt hur andra personliga behov kan tillgodoses och hur, och vad, man gör om man är missnöjd med ett beslut.

Kursen riktar sig till för dig  nyligen börjat arbeta inom området personlig assistans eller  är i behov av en repetition av de grundläggande regler som styr den personliga assistansen. Det är en fördel men inget krav om deltagaren har vissa grundkunskaper om LSS. 

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Otroligt givande! Att det var jurister/advokater som höll i kursen gjorde hela skillnaden"
"Tydligt och bra! En enkelhet i så svår lag"
"Lättsamt, innehållsrikt, gav mersmak. Ska bli spännande att få inleda nya utredningar"

Kursledare

Sofia Tedsjö

Advokat

Advokat Sofia Tedsjö arbetar på C J Advokatbyrå. Hon är specialiserade inom humanjuridiken med särskilt fokus på personlig assistans.

Jessica Gustavsson

Advokat

Jessica Gustavsson är advokat och har mångårig specialistkunskap inom personlig assistans och assistansersättning.

Programpunkter för utbildningen

 • Vad är LSS?
 • Ansökan om personlig assistans
 • Personkretsarna
 • Personkretsarna
 • Utredning och bedömning
 • Grundläggande behov
 • Andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt
 • Grundläggande behov
 • Andra behov som inte tillgodoses på annat sätt
 • Ansvarsfördelningen mellan kommunen och Försäkringskassan
 • Föräldraansvarets betydelse
 • Goda levnadsvillkor
 • Hur stor ska omfattningen av de grundläggande behoven vara för att beviljas personlig
 • assistans?
 • Kommunicering och beslut
 • Tillfällig utökning av personlig assistans
 • Överklagan och svaromål i domstol
 • Interimistiskt beslut
 • Muntlig förhandling
 • Återförvisning – nytt beslut