WEBBSÄND - Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

Reglerna i lex Sarah finner vi i Socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS). Reglerna gäller nu hela socialtjänsten och rapporteringsområdet har utvidgats. Nu ska även missförhållanden som inte är allvarliga samt påtagliga risker rapporteras.

Under lång tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Kursen riktar sig till alla som är intresserade och berörda av lex Sarah och kvalitetsfrågor inom SoL eller LSS, men framförallt till dig som är verksam inom socialtjänsten eller LSS och till dig som är utförare inom både kommunal och privat sektor.

Under en halvdag reder vi ute vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för högre kvalitet och säkerhet i verksamheten.

 • När har en försummelse eller underlåtenhet inneburit "ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa"?
 • Vad är en ”påtaglig risk för missförhållande”?
 • Hur ska risker och missförhållanden identifieras och avhjälpas?
 • Hur ska man med ett systematiskt kvalitetsarbete undvika att hamna i situationer som måste anmälas?
 • Vilken roll spelar Inspektionen för vård och omsorg som tillsynsmyndighet i sammanhanget?

Webbsänd kurs - så funkar det!

Inför starten av den här webbsända kursen får du ett mejl med en länk. Du klickar på länken och kommer till utbildningen. För att kunna ställa frågor i realtid behöver du ett Youtube- eller Googlekonto. Många av oss har det och då har man omedelbart tillgång till kommentarsfältet och kan ställa frågor och kommentera direkt. Om det inte funkar och du inte vill ha den administrationen finns möjligheten att mejla dina frågor. Mejladressen är fragor@jpinfonet.se. Frågefunktionen i sändningen har en begränsning på 200 tecken, så du som vill ställa en längre fråga skickar ett mejl istället.

Vi kommer att använda interaktiva verktyg som skapar interaktion både med kursledaren och kursdeltagarna.

Välkommen på kurs hos oss på JP Infonet – alldeles som vanligt!

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Programpunkter för utbildningen

 • Lex Sarah - bakgrund och innehåll.
 • Vad ska anmälas - missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden, hur definieras  detta?
 • Vem kan anmäla?
 • Rutiner för anmälningar, vad ska de innehålla?
 • Tillsynen sköts av Inspektionen för vård och omsorg, vilken vägledning ges beträffande risker och missförhållanden?
 • Systematiskt kvalitetsarbete, hur ska det gå till? 

KONTAKT

Har du frågor om kursen Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000