Kurs - Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen

Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete som måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet.

Under kursen gör vi en grundlig genomgång av regelverket om handläggning och dokumentation inom socialtjänstens område, med särskilt fokus på handläggningen inom äldreomsorgen. Syftet är att ge en helhetsbild av vad som förväntas gällande handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. 

Kursen Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen, från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt relevanta JO-uttalanden och rättsfall. 

Kursen vänder sig främst till dig som är handläggare eller enhetschef inom äldreomsorg och passar även andra som arbetar inom området. 

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Föreläsaren gör ämnet intressant, trots djupet i ämnet. Tar bra exempel, förståeligt, kan förklara bra"
"Bra upplägg, lätt att förstå innehållet"
"Intressant och viktigt att få en noga genomgång av lagtexten samt att beskriva vad som menas"

Kursledare

Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Övergripande regler om handläggning och dokumentation
 • Hur uppkommer ett ärende?
 • Förhandsbedömning
  Vad är en tillräckligt bra utredning?
 • Dokumentation under handläggningen: hur, vad, när och varför?
 • Hantering av allmänna handlingar och sekretessfrågor
 • Partsinsyn och kommunicering
 • Vissa specifika handläggningsfrågor vid t ex flytt från annan kommun
 • Hur ska ett beslut utformas?
 • Verkställighet och genomförande av insatser – val mellan insatser och utförare
 • Uppföljning av beslut och insatser
 • Hur hanteras ett överklagande?
 • Att avsluta insatser och sammanställa slutanteckning.
 • Rensning och gallring av akt.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000