Kurs - Handläggning av ekonomiskt bistånd

Att handlägga ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja, eller avslå, ansökningar.

Under kursen går vi igenom de villkor som gäller för ekonomiskt bistånd och visar på en struktur för att komma in i rutiner som underlättar handläggningen. På så vis undviker man godtyckligt fattade beslut. Myndighetsutövningen blir mer rättssäker, dokumentationen underlättas och hantering av överklagningar blir smidigare

Kursen ges i föreläsningsform som till stor del bygger på konkreta situationer, domar, JO-utlåtande och (ibland kritiska) resonemang kring dessa. Det är inte inlagt några grupparbeten, utan deltagarna tar under föreläsningens gång upp de frågor som känns aktuella. Deltagarantalet är begränsat till cirka 25 personer.

Kursen riktar sig främst till handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar för både erfarna och mindre erfarna handläggare. För att ge utrymme för deltagarnas egna frågeställningar och möjlighet till kunskapsutbyte är antalet deltagare är begränsat.

Föredragshållaren har arbetat med ekonomskt bistånd i drygt tjugofem år, varav tjugo år enbart med rättssäkerhetsfrågor vid handläggningen. Han har dessutom under tio år haft handledning och föreläsningar för kommuner.

Deltagarcitat från tidigare kurstillfälle:
"Jättebra och motiverande lärare"
"Bra utbildning. Mycket som man kan ha nytta av i sitt arbete"
"Bra med öppna diskussion om olika erfarenheter och rutiner i olika kommuner"
"Bra föreläsare. Enkelt och lättförståeligt."

Föreläsare

Nils Allan Danielsson

Socionom och utredare på enheten för ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen i Karlstad kommun

Programpunkter gör utbildningen

  • Vad betyder ”den som inte själv kan tillgodose sina behov”?

  • Vad menas med ”få dem tillgodosedda på annat sätt”?

  • Vad anses vara ”en skälig levnadsnivå”?

  • Vad ska dokumenteras?
  • Vad är viktigt att tänka på vid överklagningar?

KONTAKT

Har du frågor om kursen Handläggning av ekonomiskt bistånd eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000