Kurs - Förverkliga Barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning

Lär dig att implementera barnkonventionen både organisatoriskt och praktiskt i din verksamhet. Under en fördjupningsdag behandlar vi ledningsstruktur, nulägesanalys och handlingsplan samt andra steg som är nödvändiga för en rättighetsbaserad verksamhet.

Vi tar ett helhetsgrepp kring hur man förverkligar barnkonventionen som lag och praktiska utmaningar när exempelvis olika lagar står mot varandra. Målet är att du ska få all kunskap du behöver för att kunna implementera konventionen i din verksamhet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom kommun och förvaltning med exempelvis lednings- eller utvecklingsansvar.


Det här är en av våra kurser inom sociarätt.

Kursledare

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Barnkonventionens bakgrund och ställning från och med 2020-01-01
 • Barnkonventionen i förhållande till lagstiftningen
 • Arbetssätt som tillämpas
 • Innebörder i barnkonventionens barnsyn
 • Mål med en rättighetsbaserad verksamhet

Målet med en rättighetsbaserad verksamhet är att:

 • Barnkonventionen genomsyrar verksamhetens mål, riktlinjer, rutiner, värderingar och praktiska arbete, där barn berörs direkt eller indirekt.
 • Personal har kunskap om barnkonventionens bakgrund och innehåll.
 • Personal har förståelse för och kan tillämpa innebörden i barnkonventionens barnsyn.
 • Vuxna och barn som möter verksamheten får information om barnets rättigheter och verksamhetens tillämpning av barnkonventionen samt att det är de vuxnas skyldighet att gemensamt tillgodose barnets rättigheter.
 • Utredningar och insatser har ett barnrättsperspektiv och adekvata prövningar genomförs med utgångspunkt i barnets bästa, barnets egna åsikter och delaktighet.
 • Verksamheten stärker och utvecklar sin samverkan med andra aktörer med syftet att  tillgodose barnets rättigheter. 

I kursen varvas teori med praktiska exempel och gemensamma diskussioner.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Förverkliga barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning eller undrar något kring vårt övriga kursutbud, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  eller 08-120 99 000. 

KONFERENS - BARNKONVENTIONSDAGEN

Dagen innan kursen 5 februari anordnar vi en konferens på temat. 
Läs mer och anmäl dig till konferensen här.