WEBBSÄND - Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

Utbildning_for_skoladministratorer_16x9.jpg

Som skoladministratör är du något av spindeln i nätet och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken och förvaltningsrätten. Du är inblandad i flera olika delar av skolverksamheten och skoladministratörer måste arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Vilka uppgifter får man lämna ut och när föreligger sekretess/tystnadsplikt? Hur länge måste man spara betyg och åtgärdsprogram? Hur ska man arbeta med och i det digitala?

Under kursen Utbildning för skoladministratörer-​ en juridisk grundkurs går vi igenom de regelverk som är helt avgörande för att du ska göra rätt; allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och GDPR. Vi fördjupar oss i den juridik som reglerar det praktiska arbetet och går igenom bl.a. vad som avses med allmän handling och hur sekretessreglerade uppgifter måste hanteras, även mot bakgrund av digital behandling.

Kursen Utbildning för skoladministratörer-​ en juridisk grundkurs riktar sig till skoladministratörer och till andra med motsvarande arbetsuppgifter. Kursen är tänkt främst för dig som arbetar i kommunal verksamhet men passar även dig som finns i en fristående skola.  Kursledarna kommer att blanda teori med praktiska exempel och hela utbildningen är stadigt förankrad i skoladministratörens vardag. Har du frågor du vill ställa? Mejla dem gärna redan nu! Du kommer förstås också att kunna mejla de frågor som dyker upp under utbildningens gång.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kursledare

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

Janna Sundberg är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har Janna arbetat som jurist på Skolinspektionen och Skolväsendets överklagandenämnd och har också arbetat inom domstolsväsendet.

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen.

Programpunkter för utbildningen

 • Vad är myndighetsutövning?
 • Handläggningsregler (t.ex. dokumentations- och kommunikationsskyldigheten).
 • Krav på beslutets utformning.
 • Skyldighet/möjlighet att ändra ett fattat beslut.
 • Hantering av överklaganden.
 • Allmänt om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess/tystnadsplikt.
 • Arkivering och gallring.
 • Sekretess inom och mellan myndigheter, förskolor och skolor.
 • Sekretessbrytande bestämmelser och sekretess gentemot föräldrar. 
 • GDPR i förskola och skola.
 • Aktuella lagändringar och praxis.

Webbsänd kurs - så funkar det!

Inför starten av den webbsända utbildningen du anmält dig till kommer du att få ett mejl med en länk. När du klickar på länken kommer du direkt till den webbsända utbildningen. För att kunna ställa frågor i realtid behöver du ett Youtube- eller Googlekonto. En del av oss har redan det och då har man omedelbar tillgång till kommentarsfältet och kan ställa frågor och kommentera direkt. Om man inte har eller vill skapa ett sådant konto finns möjligheten att mejla sina frågor. Mejladressen är fragor@jpinfonet.se. Frågefunktionen i sändningen har en begränsning på 200 tecken, så den som vill skriva en längre kommentar eller ställa en längre fråga får skicka ett mejl istället.

 Bensträck och mat på webben

Också när man går en webbsänd kurs behöver man såklart både sträcka på benen och äta. Så här ser tiderna för dagen ut:

Start 9.30

Paus 10.30-10.40

Lunch 11.30-12.00

Paus 13.00-13.10

Slut cirka 14.00

Som alltid på Janna Sundbergs och Simon Jernelövs utbildningar ska ingen deltagare gå hem – eller i det här fallet koppla ner sig – med obesvarade frågor, så finns det några sådana kvar efter klockan 14 svarar de på dem fram till 14.30.

Välkommen på kurs hos oss på JP Infonet – alldeles som vanligt!

Kontakt

Har du frågor om kursen Utbildning för skoladministratörer- en juridisk grundkurs eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000