Skoljuridikens dag 2019

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årligen återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort genomgång av den utveckling som varit de senaste åren avhandlas nyheter och nya regler samt vissa förändringar i praxis. Därefter kommer några av de mest aktuella ämnesområdena att behandlas mer ingående.

Skoljuridikens dag vänder sig främst till skoljurister, förvaltningschefer, handläggare och administratörer, skolchefer, rektorer, bitr. rektorer inom såväl kommun som friskolor. Dagen kan även passa kvalificerade lärare och politiker, m.fl.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Intressant och relevant. Direkt anpassat till min verksamhet. Kunniga föreläsare"
"Givande, intressant och mycket användbart i min verksamhet och i mitt arbete"
"Mycket bra dag med inititerad information på lagom nivå på rätt översiktligt plan"
"Fint ordnat, trevligt, lärorikt med stor nyttofaktor"
"Denna dag ska jag försöka att aldrig missa"

Föreläsare

Lars Werner

F.d. ämnesråd, Utbildningsdepartementet

Lars Werner är jurist och rättslig rådgivare med mångårig erfarenhet från lagstiftningsarbetet inom skolans område, bl.a. som sekreterare i Skollagskommittén och ledamot i Skolväsendets överklagandenämnd.

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen.

Preliminära programpunkter:

För att ha en så uppdaterat program som möjligt, kommer det att uppdateras igen, någon vecka innan föreläsningen. 

Organisation och ekonomi (MH)

 • Ägar- och ledningsprövning
 • Resursfördelning – kommunala bidrag till fristående verksamhet, interkommunal ersättning

Hemmasittare – ansvarsfördelning (MH)

 Nyhetssvep (LW)

 • Information vid skolbyten
 • Rektorer i förskolan
 • Insatsgaranti
 • Mer idrott och matte i grundskolan
 • Nyanlända på högstadiet
 • Mentorer i gymnasiet
 • Kunskapsbedömning på språkintroduktion
 • Prep och PRIV blir Programinriktat val

 Kränkande behandling (MH)

 • Gränsdragningar

 Förskolan (MR)

 • Reviderad läroplan

 GDPR i skolan (SJ)

 Ny praxis på skolområdet (MH)

 Aktuella utredningar (LW, MH)

 • Komvux
 • SYV
 • Religiösa friskolor
 • Konfessionella inslag
 • Elevers möjligheter att nå kunskapsmålen
 • Fritids

Kontakt

Har du frågor om kursen Skoljuridikens dag 2019 eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.