Kurs - Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen

Myndighetskritik, viten_och_skadeståndsanspråk_mot_skolor16x9.jpgFör få insatser för att mobbning ska upphöra, för lite gjordes för att få en hemmasittare till skolan, kontakten med en förälder fungerade inte eller långsam handläggning av klagomål. Det är några exempel på situationer där skolor får kritik, vitesförelägganden och skadeståndsanspråk från Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd, Barn- och elevombudet eller Justitieombudsmannen - myndigheter som alla granskar skolväsendet på olika sätt.

På den här utbildningen kartlägger vi de vanligaste orsakerna till myndigheternas missnöje med skolors verksamhet och visar exempel på situationer där skolor kritiserats respektive sluppit kritik och vi koncentrerar oss på skillnaderna mellan de goda och de varnande exemplen.

Kursen vänder sig till dig som är skolchef eller på något sätt ansvarar för att verksamheten i din skola bedrivs inom lagens ramar och behöver lära dig mer om var de gränserna går.

Föreläsare

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen.

Kontakt

Har du frågor om kursen Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.