Kurs - Nya regler för bostadshyra

Nya regler för bostadshyra.jpg

För att få en bättre fungerande bostadshyresmarknad och motverka svarthandel med bostadshyresavtal har ändringar införts i jordabalkens 12 kap., den så kallade hyreslagen.  Ändringarnas syfte är att öka omsättningen på förstahandskontrakt och uppnå bättre hyresvillkor och sundare boendemiljöer. Detta sker bland annat genom att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot särskild ersättning. Det är numera brottsligt att köpa hyreskontrakt och även att hyra ut i andra hand utan tillstånd till en överhyra.

Reglerna för andrahandsupplåtelse och byte av bostadslägenheter stramas åt, bland annat kommer fler upplåtelser att klassas som andrahandsupplåtelse. Lagändringarna innebär också att fler utrymmen som byggs om till bostäder ska kunna få presumtionshyra, det vill säga en kollektivt framförhandlad hyra som anses skälig under 15 år.

Kursens syfte är att ge deltagaren en genomgång av de nya reglerna med en viss fördjupning och praktiska tips.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med bostadshyresfrågor i rollen som fastighetsförvaltare, fastighetschef, hyresvärd eller lokaluthyrare m.m. inom såväl privat som offentlig sektor.

Föreläsare är advokat Martina Slorach på Advance Advokatbyrå. Martina är specialist inom områdena hyresrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Tidigare har hon bland annat arbetat på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm och HSB Riksförbund. Hon skriver också för JP Fastighetsnet.

Det här är en av våra kurser inom Fastighetsrätt.

Kursledare

Martina Slorach

Advokat, Advance Advokatbyrå

Advokat Martina Slorach är specialist inom områdena hyresrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Skriver för JP Fastighetsnet och håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning. 

Programpunkter:

  • Nya förverkanderegler
  • Nya regler rörande tillstånd till andrahandsupplåtelse
  • Nya regler rörande kriminalisering av andrahandsupplåtelse
  • Nya regler rörande kriminalisering av köp av bostadshyresrätt
  • Inskränkningar i rätten att byta lägenhet
  • Nya regler rörande hyressättningen vid ”tillval” och ”frånval”

Kontakt

Har du frågor om kursen Nya regler för bostadshyra eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom fastighets- och entreprenadrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000