Fastighetsbildning - en grundkurs

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av gällande bestämmelser och principer för fastighetsbildning med fokus på vad som skiljer dessa åt och i vilka situationer det ena eller andra kan användas.

Kursen Fastighetsbildning - en grundkurs inleds med en genomgång av det centrala fastighetsbegreppet, vilken lagstiftning som påverkar våra valmöjligheter, för att sedan gå in på reglerna om hur en fastighet kan ändras genom olika förrättningsåtgärder. Lantmäteriprocessen gås igenom ur ett praktiskt perspektiv. Kursen behandlar frågan om vilka grundhandlingar som kan användas för de olika åtgärderna samt hur de olika åtgärderna påverkar redan upplåtna rättigheter i fastigheterna.

Kursen riktar sig till jurister och advokater, till handläggare och enhetschefer inom kommun och länsstyrelser och passar även för dem som arbetar med all typ av fastighetsförvaltning.

Kursledare

Emma Eriksson

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Advokat Emma Eriksson är expert på fastighet- och entreprenadrätt med cirka nio års erfarenhet av ämnet. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom fastighetsrätt och skriver för JP Fastighetsnet.

Programpunkter för utbildningen

  • Fastighetsbegreppet  - Vad ingår i en fastighet?
  • Finns det olika sorters fastigheter?
  • Vad kan vi utläsa om fastigheterna ur fastighetsregistret?
  • Vilken lagstiftning påverkar hur vi får använda fastigheter och därmed förändra dem?
  • Förrättningsåtgärder enligt FBL - Hur bildar vi nya fastigheter och hur förändrar vi de befintliga?
  • Praktisk lantmäteriförrättning?
  • Konsekvenser för befintliga rättigheter vid fastighetsbildning. 
  • Frågor.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Fastighetsbildning - en grundkurs eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom fastighets- och entreprenadrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000