Uppstartspaket 1 – Drönaroperatör

Ett nytt EU-gemensamt regelverk för drönaranvändning börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021 vilket innebär nya krav på såväl pilot och operatör som själva drönaren. För att hjälpa er att efterleva de nya kraven på drönaroperatörer erbjuder vi ett uppstartpaket som är inriktat på det operativa ansvaret vid drönaranvändning.

Uppstartspaket 1 – Drönaroperatör.jpg


Uppstartspaket 1 – Drönaroperatör


Webbsänd utbildning (halvdag); grunder i drönarjuridik och nya regler för drönaranvändning.

  • Kopplingen mellan juridik och säkerhet.
  • Juridiska utmaningar vid drönaranvändning.
  • EU-regler för drönare.

Workshop via länk (halvdag) för säker och lagenlig drönaranvändning.

  • Hur uppfyller er organisation kraven på en drönaroperatör?
  • Vilka ansvarsområden bör bäras av olika delar av organisationen?
  • Finns det andra delar av er organisation som behöver involveras?

Vi erbjuder även Uppstartspaket 2 – Kamerabevakning och dataskydd i drönarverksamhet, som är inriktat på efterlevnad av reglerna för kamerabevakning och dataskydd.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

Läs mer om kundanpassade utbildningar inom drönarjuridik.