08.30 Registrering och kaffe

09.00 Inledning      

Veronica Magnusson, förbundsordförande från Vision
Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, sociala entreprenörer som driver Ångestpodden

09.30 Mina erfarenheter av att ha hamnat mellan stolarna

Robin B.E. Sjöberg

10.00 Paus och frågestund 

10.15 Det svåraste svåra  –   det lönar sig att hjälpa

Susanna Alakoski, författare

11.00 Kaffepaus och mingel

11.30 Nya socialtjänstlagen  – vad kan vi göra på individ- grupp- och systemnivå?

Margareta Winberg, särskild utredare på socialdepartementet  

12.30 Lunch 

13.30 Rättsliga förutsättningar för samverkan

Emma Fall och Anna Giertz, jurister på JP Infonet 

14.00 Stockholmsmodellen – alla talar om samverkan, men hur går vi från ord till handling?

Jonna Millroth, utvecklingsledare från Stockholms stad

14.30 När mellanrummen är minimala – om Växjös modell

Per Sandberg, förvaltningschef i Växjö kommun

15.00 Kaffepaus och mingel

15.20 Workshop: När fungerar samverkan och hur kan man hitta en långsiktig och likvärdig metod som håller?

15.50 Vilka åtgärder behöver vidtas för att kunna hjälpa människor i utsatthet framöver?

 Diskussion med Susanna Alakoski, Olivia Wigzell, Margareta Winberg, Robin B.E. Sjöberg och Veronica Magnusson

16.30 Mingel och tilltugg