Försörjningsstöd 23 maj

Den 23 maj anordnar JP Infonet med Cecilia Grefve i spetsen en lärandekonferens där försörjningsstöd sätts i fokus. Under en heldag i Höör får deltagarna ta del av exempel på olika sätt att arbeta med försörjningsstöd, framtidsspaningar, panelsamtal och aktuell forskning.

Därför ska du delta:

  • Fullspäckat program med konkreta exempel från verksamheter
  • Du får med dig nya infallsvinklar och idéer att implementera i din egna organisation.
  • Bredd av föreläsare - både forskare och personer som dagligen arbetar med frågor rörande försörjningsstöd.
  • Panelsamtal med diskussioner och framtidsspaningar.

Det här ingår i konferensen:

  • Deltagande på konferensen och hela det omfattande programmet
  • Kaffe och lunch
  • 1 månad testperiod på tjänsten JP Socialnet som ger dig en komplett bevakning av socialtjänstens juridik