Försörjningsstöd 23 maj

Den 23 maj anordnade JP Infonet med Cecilia Grefve i spetsen en lärandekonferens där försörjningsstöd sattes i fokus. Under en heldag i Höör fick deltagarna ta del av exempel på olika sätt att arbeta med försörjningsstöd, framtidsspaningar, panelsamtal och aktuell forskning.

Ta del av programmet från konferensen nedan.