Är du i behov av rådgivning inom samhällsbyggnadsområdet? Våra konsulter är experter på juridiken som rör exempelvis PBL, bygglov, detaljplaner och förelägganden. Låt oss reda ut alla frågetecken!

Vi är experter inom bygglov och detaljplaner men erbjuder även konsultation inom tillsyn, strandskydd och i fastighetsfrågor. Varje uppdrag är unikt och vi är alltid lyhörda inför kundens specifika behov.

Rättsutredningar, granskningsservice och överklaganden

Vi utför rådgivningsuppdrag som helt baseras på kundens behov. Det kan vara uppdrag som sträcker sig över längre tid, som kräver uppföljning eller snabba punktinsatser. Exempelvis arbetar vi med rättsutredningar, granskningsservice och överklaganden.

Bygglov kan vara knepiga exempelvis när fastigheten ligger inom kulturmiljöprogram eller strandskyddat område. Här kan vi hjälpa till med rättsutredningar. Vi gör en analys av ärendet och skriver förslag på beslut så att ni kommer vidare i processen.

Förelägganden och viten kan också vara komplicerade. Vi kan avlasta handläggare genom en granskningsservice där vi kontrollerar att allt är korrekt innan föreläggandet skickas iväg för utdömande av domstol.

Vi kan även hjälpa de kommunala nämnderna med att överklaga deras egna beslut som blivit ändrade av länsstyrelsen och svara på formella frågor kring överklaganden. 

Vi kan erbjuda flera olika upplägg för juridisk rådgivning

Rådgivningsabonnemang – När ni har behov av kontinuerlig juridisk rådgivning inom ett rättsområde, är ett rådgivningsabonnemang att rekommendera. Ni får förtur till våra rådgivares tjänster, en kvart som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad kvart. Ett rådgivningsabonnemang innebär att du och dina kollegor via mejl eller telefon kan få rådgivning snabbt, utan någon övrig administration.

Rådgivningsabonnemang Flex – Detta är helt enkelt ett rådgivningsabonnemang för er som behöver rådgivning inom flera rättsområden, som till exempel inom både arbetsrätt och dataskydd. Det här upplägget passar också bra om ni saknar en förvaltnings- eller kommunjurist eller behöver stärka upp organisationen med sådan kompetens. Villkoren är i övrigt detsamma som för rådgivningsabonnemang omfattande ett rättsområde.

Klippkort – En annan smidig lösning är att teckna ett klippkortsavtal där ni köper tio eller fler timmar i förväg. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme. Klippkort kan köpas inom valfritt område.

Enstaka uppdrag – Passar ingen av ovanstående lösningar, bistår vi er så klart gärna ändå. En accept på våra allmänna villkor och en faktureringsadress är allt vi behöver, därefter gör vi en uppskattning av uppdragets omfattning, och påbörjar sedan arbetet efter godkännande från er. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.