Har du svårigheter med frågor inom miljörätt som rör till exempel strandskydd, förelägganden, avfall eller störningar? Låt oss hjälpa dig reda ut frågetecknen.

För dig som arbetar på miljö- eller samhällsbyggnadskontor hjälper vi gärna med frågeställningar rörande exempelvis tillsyn, inspektioner eller bygglovsärenden.

Exempel på områden där vi kan hjälpa till:

  • Medverka till att ta fram, eller granska, tillsynsplaner, taxor eller delegationsordningar.
  • Upprätta eller granska olika beslutsmallar, t.ex. om miljösanktionsavgifter eller förelägganden.
  • Ge råd i frågor vid detaljplanearbete, t.ex. vad kommunen ska tänka på när man vill upphäva strandskydd för att bygga bostäder eller om hur man kan avveckla äldre dikningsföretag till förmån för kommunalt VA.
  • Rådgivning inför överklagande av domar och beslut inom miljörätt eller plan- och byggrätt.

Vi kan erbjuda flera olika upplägg för juridisk rådgivning

Rådgivningsabonnemang – När ni har behov av kontinuerlig juridisk rådgivning inom ett rättsområde, är ett rådgivningsabonnemang att rekommendera. Ni får förtur till våra rådgivares tjänster, en kvart som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad kvart. Ett rådgivningsabonnemang innebär att du och dina kollegor via mejl eller telefon kan få rådgivning snabbt, utan någon övrig administration.

Rådgivningsabonnemang Flex – Detta är helt enkelt ett rådgivningsabonnemang för er som behöver rådgivning inom flera rättsområden, som till exempel inom både arbetsrätt och dataskydd. Det här upplägget passar också bra om ni saknar en förvaltnings- eller kommunjurist eller behöver stärka upp organisationen med sådan kompetens. Villkoren är i övrigt detsamma som för rådgivningsabonnemang omfattande ett rättsområde.

Klippkort – En annan smidig lösning är att teckna ett klippkortsavtal där ni köper tio eller fler timmar i förväg. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme. Klippkort kan köpas inom valfritt område.

Enstaka uppdrag – Passar ingen av ovanstående lösningar, bistår vi er så klart gärna ändå. En accept på våra allmänna villkor och en faktureringsadress är allt vi behöver, därefter gör vi en uppskattning av uppdragets omfattning, och påbörjar sedan arbetet efter godkännande från er. Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.