Fråga juristen

Välkommen till vår tjänst Fråga juristen där du har möjlighet att ställa frågor till våra jurister. Hos oss arbetar nästan 40 jurister som är specialiserade inom arbetsrätt och arbetsmiljö, miljörätt, fastighetsrätt och samhällsplanering, skoljuridik, socialrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och upphandling.

Vi tar enbart emot frågor från dig som är yrkesverksam inom privat eller offentlig sektor. Kostnaden för vår rådgivning är 1700 kr i timmen och du får alltid en tidsuppskattning innan vi besvarar din fråga.

1. Ställ en fråga

2. Få en prisuppskattning

Kostnaden för vår rådgivning är 1700 kr i timmen. Vi inleder alltid med att göra en tidsuppskattning för hur lång tid din fråga tar för oss att besvara. Därefter får du en prisuppskattning direkt till din angivna e-postadress. I samma e-postmeddelande bifogar vi även våra allmänna villkor för rådgivning.

3. Godkänn förslaget

För att godkänna vår prisuppskattning samt våra allmänna villkor så svarar du på mejlet.

4. Få ditt svar

Svaret på din fråga mejlas till dig inom några arbetsdagar.

Se vad andra frågat om

Hur ska personuppgifter i ett mail behandlas enligt GDPR?

Hur behandlar man personuppgifter i ett mail enligt GDPR? Läs våra juristers svar.

När bör facket kontaktas då verksamhet läggs ut på entreprenad?

Fortsätter övervägningar på SoL-placeringar efter det att barnet fyllt 18 år?

6 kap 8 § socialtjänstlagen (SoL) som reglerar överväganden av om vården ska fortsätta gäller barn och ’barn’ definieras i 1 kap 2 § SoL ...

Avtal om elevdator

Vad krävs för att få strandskyddsdispens?

Är allt i GDPR relevant för offentlig verksamhet?

Är allt i GDPR är relevant för en offentlig, lagstyrd verksamhet? Till exempel rätten till dataportabilitet och rätten att bli glömd? Läs våra juri...

Kan man göra attefallstillbyggnader på ett bostadsrättsradhus?

Läs JP Infonets juristers svar! 

Vad gäller för inrapportering av betyg för grundsärskolans elever?

Kan byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att ta bort buskar eller träd som skuggar en grannfastighet?

Enligt 8 kap. 15 § PBL första stycket ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande o...

Omfattas en blivande mammas ansökan om att ett barn ska få börja vid förskola före ett års ålder av sekretess?

Måste arbetsgivaren informera om anställningens villkor skriftligt?

Kan man få bygglov inom detaljplanlagt område för att sätta upp en reklamskylt på allmän plats?

Bygglov ska enligt 9 kap. 30 § första stycket 2 PBL ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot planen.

Kan ett läkarintyg återanvändas vid två LVM-utredningar?

Kan ett och samma läkarintyg användas vid två LVM- utredningar om den första utredningen avslutades eftersom det fanns samtycke och samtycket nu ha...

Får äldre syskon hämta sina yngre syskon på förskolan?