Dataskyddsombud (DSO) är en ny roll som är till för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom en organisation. Vi har lång erfarenhet av att fungera som ett juridiskt bollplank och hjälper gärna befintligt DSO med rådgivning. Vill ni ha mer stöd än så? Då kan våra juridiska rådgivare bli ert nya DSO. 

Vilka måste utse dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombud måste finnas hos myndigheter och andra offentliga organ. Men även privata aktörer måste anlita dataskyddsombud om kärnverksamheten består av:

  • behandling som innebär regelbunden och systematisk övervakning i stor omfattning,
  • eller behandling av känsliga personuppgifter i stor omfattning. 

DSO-uppdraget

Dataskyddsombudets uppgifter kan enkelt beskrivas på följande sätt:

  • DSO övervakar efterlevnaden av Dataskyddsförordningen i organisationen.
  • DSO är kontaktperson gentemot både Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och de registrerade.
  • DSO har även en rådgivande funktion och rapporterar direkt till ledningen, till exempel vid konsekvensbedömningar.

Vi hjälper gärna till!

Vi erbjuder både stöd till befintligt dataskyddsombud och tar emot externa DSO-uppdrag. Ett uppdrag består i huvudsak av följande delar:  

  • Inventering av personuppgiftsbehandlingar i verksamheten och organisationen kring.
  • Analys av inventering och organisation samt framtagande av rutiner, styrdokument och en handlingsplan för att säkerställa att kraven i förordningen uppfylls.
  • Uppföljning av DSO utifrån handlingsplanen och ett antal generella parametrar.

Allt arbete sker i nära samarbete och DSO leder verksamhetens arbete i alla dessa delar. Även löpande rådgivning hanteras av DSO via telefon och mejl.

I uppdraget ingår även utbildning inom området. Läs mer om det här.