Allmänna villkor

För vissa försäljningar kan gälla särskilt avtalade villkor som helt eller delvis ersätter våra allmänna villkor. Sådana särskilda villkor måste vara skriftliga för att ersätta våra allmänna villkor.

villkor utbildningar.jpg

Allmänna villkor för utbildningar


Giltigt fr.o.m. 2021-02-02